Om Rickards

Namnet Rickards krubb och nubb

Idén till namnet kommer från en skissartad teckning utförd av den kände bålstakonstnären Erik Hermansson (1903-1976).

Teckningen är gissningsvis ett idéförslag till en scendekoration i samband med en av Bålsta Fastighetsägareförenings lokalrevyer som gick av stapeln under några år i början av 50-talet i Medborgarhuset.

Från en position där restaurangen nu ligger har Erik Hermansson fått med Finkan (finns kvar), virkesstapeln där Franssons såg och bräd-gård låg, vid sidan om finkan Rickard Bergqvists Speceri och Diversehandel (nuvarande Bålsta Järnhandel) och järnvägsövergången som var ett gissel för alla vägfarare till och från hufvudstaden

Vi har, i vår ambition att bli en restaurang med rötterna i Bålsta, tagit oss friheten att låna namnet från Erik Hermanssons teckning där han med kärleksfull ironi tacklat tre av 50-talets mer framträdande per-sonligheter på orten. Polisman Jansson, sågverksägare Fransson och speceri- och diversehandlare Bergqvist.

Regler och förhållningssätt

Vi på Richards följer alla regler som krävs för att få bibehålla ett restaurang tillstånd. För att hålla lokalen och köket rent från bakterier och smuts har vi anlitat Städbolag Ett i Täby. De har hjälpt oss i flera år att se till så att alla föreskrifter hålls så att vi ska kunna hålla standarden uppe.